Palvelut

Kuljetuspalvelut
  • Lavettikuljetukset ympäri Suomen
  • Maa-aineskuljetukset
  • Erikoiskuljetukset etuautopalvelulla
Maanrakennus
  • Teiden ja katujen rakentaminen
  • Maansiirrot
  • Vesakonraivaukset ulottuvuus 13m
  • Rakennusten pohjatyöt
  • Maisemointityöt
  • Tieluiskien loivennukset